Loading...
Thể Loại
Tác GiảPhượng Tê Đồng
Số Chương1916 chương
Trạng TháiCòn Tiếp

Tóm tắt

An Ninh bị chủ thần hệ thống khống chế làm vô số đời nữ xứng cùng pháo hôi, có một ngày, nàng rốt cuộc thoát khỏi chủ thần khống chế, từ nay về sau, An Ninh bước lên giúp rất nhiều pháo hôi nữ xứng nghịch tập, đánh mặt chi lộ.
Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này