Loading...
Thể Loại
Tác GiảHtdlht
Số Chương396 chương
Trạng TháiCòn Tiếp

Tóm tắt

Truyện tự sáng tác, hệ thống tu luyện mới, văn phong phỏng theo Hán phong, có nhiều từ ngữ Hán Việt và gốc Hán.

Thời không xoay chuyển.

Thiên hạ thương sinh, đều do một thanh kiếm chống đỡ, thuận thiên mà thành.

Cao tận trùng mây, tiên giới cư ngụ. Nhân gian khổ ải, phiêu dạt trần ai.

Có những bí mật mà ngươi không lường được!

Cảnh giới:

 • Linh Huyền Cảnh = Cấp 1, cấp 2 yêu thú

 • Khai Linh kỳ.

 • Dung Linh kỳ.

 • Luyện Linh Kỳ.

 • Huyền Biến Cảnh = cấp 3, cấp 4 yêu thú

 • Nhất Biến kỳ.

 • Nhị Biến Kỳ.

 • Tam Biến Kỳ.

 • Tứ Biến Kỳ.

 • Ngũ Biến Kỳ.

 • Lục Biến Kỳ.

 • Thất Biến Kỳ.

 • Huyền Chân Cảnh = cấp 5, cấp 6 yêu thú

  Ngũ trọng cấp bậc.

  Huyền Phủ = cấp 7, cấp 8, cấp 9 yêu thú

  Ngũ trọng cấp bậc.

  Huyền Luân (Vương Giả) = Yêu Vương

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này

Liên kết hữu ích