Top Truyện Trong Tuần

Danh sách truyện tiểu thuyết hot nhất trong tuần này

Dục Uyển

Dục Uyển

104 chương
#2
Bạo Vương Liệt Phi

Bạo Vương Liệt Phi

Full194 chương
#6
Cinderella 12 Giờ

Cinderella 12 Giờ

Full86 chương
#9
Thứ Nữ Hữu Độc

Thứ Nữ Hữu Độc

Full378 chương
#11
Thứ Nữ Yểu Điệu

Thứ Nữ Yểu Điệu

Full137 chương
#12
Thịnh Thế Đích Phi

Thịnh Thế Đích Phi

Full455 chương
#13
Tôi Có Mắt Âm Dương

Tôi Có Mắt Âm Dương

Full145 chương
#15
Ánh Dương Ấm Áp

Ánh Dương Ấm Áp

Full86 chương
#20